Make your own free website on Tripod.com

 

De Supportersclubs en hun geschiedenis

["

De federatie van Antwerp supporters clubs

 Toen in 1880 ‘Antwerp Football and Cricketclub’ werd opgericht, was er van het fenomeen ‘supporters’ nog geen sprake. Geen vlaggen of sjaals, geen luid gekeel, geen spandoeken, geen clublied, geen spoor van hooliganisme: het voetbal was in die verre tijden een doodse aangelegenheid.

Dat was eigenlijk niet zo verwonderlijk, want voetbal was een nieuwe sport, die dan nog voornamelijk door Engelsen werd beoefend.

                      BRUSSEL BOVEN...

                       VOOR EVEN MAAR

Het was in het Brusselse dat er voor het eerst sprake was van ‘supporters’. Uit foto’s en documenten blijkt dat, even na de eeuwwisseling, de aanhangers van Union Sint-Gillis reeds gegroepeerd en georganiseerd waren en dat zij hun elftal op verplaatsing vergezelden. In die tij d, bij afwezigheid van de transportmiddelen waar we allen nu zo vertrouwd mee zijn, was dit zeker een opmerkelijk feit. In het prachtige boek ‘50 jaar Federatie van Antwerp supportersclubs’, waaruit rijkelijk geput is bij het schrijven van dit artikel (en waarvoor van harte dank aan de samensteller en schrijver van het boek, de onvermijdelijke Walter Voet), lezen we dat op 7 april 1914 de eerste officiële vergadering plaatsvond van de supportersclubs van Antwerp. Er waren een vijftigtal aanwezigen en Jan Massart werd verkozen tot eerste voorzitter.

In het begin stond de club zelf erg argwanend tegenover het nieuwe fenomeen, maar gaandeweg besefte men dat de supporters nuttig werk verrichtten. Er werden zelfs enkele bestuursleden van de supportersclubs in de organisatie-structuur van de club opgenomen: gedurende vele jaren vormden zij het Supporterskomiteit.

          DE ALLEREERSTE   VAANDELINHULDIGING

Uit de vele activiteiten van die tijd onthouden we de viering van Désiré Bastin in 1920 wegens zijn promotie tot internationaal, en op 11 september 1921 de allereerste vaandelinhuldiging: na de match Antwerp-Club Brugge, toen al een topwedstrijd en door Antwerp met 3-0 gewonnen, werden in het ‘Paviljoen’ de spelers, bestuursleden van Antwerp en de bestuursleden van de supporters door Antwerpvoorzitter Henri Elebaers verwelkomd. Tussen de schuimwijn en de sigaren volgden de toespraken elkaar op en in stoet, met muziek aan het hoofd, werd opgestapt naar het lokaal, waar het vaandel, gift van de grote Antwerp-leider Alfred Verdijck, werd ingehuldigd.

                            DE GEBOORTE

7 juli 1937 was een belangrijke dag in de geschiedenis van de Federatie van Antwerp Supportersclubs. Toen werd de federatie immers opgericht, zij het onder een andere naam: het Aktiekomiteit der Antwerp Supporters. Van Antwerp kwam de stellige verzekering dat alleen deze supportersfederatie officieel erkend zou worden, een belofte die de moederclub steeds is nagekomen. In 1977 werd de nieuwe naam aangenomen.

 

Enkele speciale momenten uit de dieper gelegen geschiedenis van de federatie.

1. OORLOGSMEDAILLES

In het seizoen 1943-44, dus in voile tweede wereldoorlog, won Antwerp haar derde landstitel. Tijdens een geheime bijeenkomst werd door de supporters beslist tenminste iets te doen voor de kampioenen. Bloemtuilen werden aan de spelers overhandigd voor de Laatste wedstrijd Antwerp-CS Brugge, en tijdens een feestavond in de ‘Magic Palace’ in de Offerandestraat werd aan elk van de spelers een bronzen medaille en een kunstfoto overhandigd. Niet veel misschien, maar deze enkele kleinigheden, waarvoor de fondsen in de moeilijkste omstandigheden werden bijeengebracht, zijn zowat de enige herinneringen die de spelers van de kampioenenformatie bezitten.

2. SERENADE VOOR ANDERLECHT

 

Vlak na de oorlog was de houding van de gemiddelde Belgische clubsupporter niet te vergelijken met zijn houding nù. Nu is het allemaal hard geworden, je bent supporter voor de ene club en het is als het ware een gewoonte om de andere clubs te haten, maar toen was dat helemaal niet het geval. Toen bijvoorbeeld Anderlecht haar eerste titel had behaald in de hoogste afdeling, had de Harmonie van de supportersfederatie juist de verplaatsing meegemaakt naar Olympic Charleroi. In Charleroi vernam men dat Anderlecht gewonnen had en dus ham pioen was geworden. Op de terugweg reed iedereen naar Anderlecht, waar de Harmonie voor de zetel van de federatie van supporterselubs van Anderlecht een serenade ging brengen. Kan de lezer zich dat vandaag voorstellen?

3. DE GENTSE WEZEN

 

We citeren uit het eerder aangehaalde boek dat 50 jaar federatie van Antwerp-supporters vierde:

‘Tijdens de competitie 46-4 7 werd onze Harmonie door het Centraal Komitee van de Supporterselubs van ARA. La Gantoise - het huidige AA Gent- hartelijk uitgenodigd om de match Gantoise-Antwerp op te luisteren. Vanuit het hartje van Gent werd opgestapt naar Gentbrugge, onder een snikhete zon, achter het muziekkorps van de Gentse Wezen, met onze vaandels en een massa supporters. Net was een werkelijke propaganda-optocht.

Toen rijpte het plan in de schoot van het Actiecomité om de Gentse Wezen naar Antwerpen te brengen. Het voorstel werd met geestdrift onthaald en men toog onmiddellijk aan het werk. Men zou die jongens een reuze-dag bezorgen. Een bestek werd opgemaakt: ongeveer 25.000 frank zou nodig zijn om de plannen te doen slagen. Steunlijs ten in de afdelingen brachten op een minimum van tijd 33.139 frank op. Dus genoeg om de weesjongens een onvergetelijk onthaal te bezorgen. Het was een prachtige en onvergetelijke aanblik toen aan de Antwerpse tunnel de karavaan der Gentenaars werd opgewacht. Twee autocars waarin de Gentse Wezenharmonie (tachtig uitvoerders) had plaats genomen tezamen met het volledig bestuur van het weeshuis, gevolgd door 25 bussen vol luidruchtige Gantoisesupporters die ons als begroeting een daverend ‘Buffalo, Buffalo, A.R.A.G. Gantoise’ toeriepen. In de haven lag toen de Britse kruiser ‘Sirius’ voor anker Het was verboden er een bezoek aan te brengen, wat nochtans na de oorlog zeer in de mode was. Toch was het één van de Ieden van de supportersfederatie gelukt om via de Britse Consul toelating te bekomen om deze oorlogsbodem te bezichtigen. De weesjes waren enthousiast!

 

Na het bezichtigen van het schip werd de gehele bemanning, in onberispelijk uniform, door de wezen geschouwd. Even later speelden de weeskinderen, aanschouwd door een massa kijkers op het wandelterras, de officieren en bemanningsleden van de ‘Sirius’ het magistrale ‘Anchors away..’, gevolgd door ‘God save the Queen’.

Sinds die verre oorlogstijden is uiteraard al heel wat water door de Schelde gevloeid. Het sympathieke, gezellige amateurisme verdween uit het voetbal en maakte plaats voor koele beredenering en cijfers. Ook bij Antwerp was dat zo, alhoewel in de figuur van voorzitter Eddy Wauters altijd die echte voetbalspirit is blijven voortleven.

Zonder overdrijving mag gesteld warden dat de federatie van Antwerp supportersclubs (FASC) altijd geprobeerd heeft om diezelfde voetbalspirit in stand te houden. Hoogtepunt in het bestaan van FASC was uiteraard de trip naar de Europese finale op Wembley, de dag dat 22.000 Antwerp-supporters de Engelse hoofdstad enterden. Stel u voor: als die allemaal lid zouden zijn van een van onze clubs..."]  (bron: Royal Antwerp Football Club Jaarboek '97-'98)

Actueel:

24 november 1998
't Stad (=Het Nieuwsblad)

Supporters Antwerp wachten op Sint
Federatie rood-witte supportersclubs dreigt: subsidies of protestacties

Antwerpen
De Antwerp-supporters zijn boos. Ze nemen het niet dat het stadsbestuur geld heeft voor Beerschot en Germinal, maar niet voor de Great Old.
Fons Van de Berckt, voorzitter van de rood-witte fans: ,,Germinal kreeg in 1989 een bedrag van jaar 40 miljoen toegestopt, straks volgt voor fusieclub Beerschot-Germinal nog een cadeautje van 60 miljoen. En Antwerp? Niets. Wij mogen alleen de lening van 90 miljoen tegen 12 % intrest terugbetalen. Is dat geen scheefgetrokken situa- tie?",,Beschouw dit als een noodkreet richting stadsbestuur, dat ons al jarenlang stiefmoederlijk behandelt. Een voorbeeldje? Is het normaal dat Antwerp, toen het in 1992 de beker en het jaar daarna op Wembley de finale van de Europacup speelde, zelfs geen uitnodiging ontving voor een ontvangst op het stadhuis. En dat terwijl de Germinal-spelers na hun bekersucces als grote sporthelden werden gelauwerd", zegt Van de Berckt. ,,Wat ons écht dwarszit is dat Antwerp voor alles zelf financieel moet opdraaien. Terwijl de stad miljoenen geeft aan Beerschot en Germinal. Dat is oneerlijk. We vragen aan de stad dat ze van een lening, die wij eertijds kregen, een renteloze lening ma ken. Wellicht vergeet men in het stadhuis dat de Antwerp-supporters ook kiezers en belastingbetalers zijn...!"
Meteen kaatsen de Antwerp-fans de bal in het kamp van sportschepen Gilbert Verstraelen en burgemeester Leona Detiège. ,,Het woord is nu aan ‘t stad. Wij wachten tot eind dit jaar op een reactie van het stadsbestuur. Mogelijk komt er wel iets uit de zak van Sinterklaas, of heeft de Kerstman een cadeautje voor Antwerp bij. Je weet maar nooit", hoopt Van de Berckt. ,,Gebeurt dat niet, dan plannen we, zelf acties. Vooreerst willen we massaal naar de gemeenteraadsszittingen trekken. Als we dan nog geen gehoor krijgen, plannen we een grootse geweldloze protestactie op de Grote Markt. We willen de stem van onze 1.500 aangesloten leden laten horen." (Danny GEERTS)

 

FEDERATIE VAN ANTWERP SUPPORTERCLUBS

VOORZITTER:

    VAN DE BERCKT Alfons,

    Meidoornlaan 1

    2960 St. Job in ‘t Goor

    tel 03/636.46.16

ONDERVOORZITTER:

    Schellens Martin

    Ter Rivierenlaan 137 32

    2100 Deurne

    tel 03/325.30.30

SECRETARIS:

    VAN MENSEL Angele

    Meidoornlaan 1

    2690 St. Job in ‘t Goor

    tel 03/636.46.16

PENNINGMEESTER:

    MATTEEUSEN Guillaume

    Wim Saerensplein 16

    2100 Deurne

    tel 03/324.97.89

FEESTBESTUURDER:

    Van Agtmaal Jan

    Sigarenstraat 105

    2950 Stabroek

    tel 03/568.06. 31

 

Lijst van de lokalen en de afgevaardigden

"ROOD-WIT"

Cafe Gambrinus, Turnhoutsebaan 382

2140 Borgerhout, tel 03/236.82.80

Gahler Gerard, St-Mattheusstraat 6

2140 Borgerhout, tel 03/236.05.12

Vannuten Jeanne, St-Mattheusstraat 6

2140 Borgerhout, tel 03/236.05.12

Nahoul Joseph, Stenenbug 10

2140 Borgerhout, tel 03/235.98.14

Vannuten Frank, Turnhoutsebaan

2140 Borgerhout

"VE .NE.PA.KO."

Cafe Ankerlicht, Vaartlaan 66, 

2960 St-Job-in't Goor, tel 03/636.18.72

Van Gorp Armand, Cordulastraat 16

2900 Schoten, tel 03/658.57.59

Lemahieu Dirk, Armand Segerslei 29

2640 Mortsel, tel 03/448.28.52

"HARMONIE"

Buffet Antwerpstadion,

Oude Bosuilbaan 54 A,

                    2100 Deurne, tel 03/328.08.80

                    Peeters Gustaaf, Gasstraat 76

                    2060 Antwerpen tel 03/233.11.06

          De Groodt Walter, Verbondtstraat 48

                    2000 Antwerpen, tel 238 60 92

Deprez Luc, De Leescorfstraat 66

                    2140 Borgerhout, tel 0486/56.64.49

                    Carpentier Willy, Galifortlei 158

                     2100 Deurne, tel 03/290.91.67

 

"STADION"

Cafe Stadion, Boshovestraat 2

                    2100 Deurne, tel 324 30 51

Beliën Guy, Ter Rivierenlaan 9

                    2100 Deurne, tel 03/324.02.57

                    Schellens Martin, Ter Rivierenlaan 9/5

                     2100 Deurne, tel 03/325.30.30

                     Valcke Thierry, Ruggeveldlaan 70/5

                     2100 Deurne, tel 03/325.47.89

                     Lippens Marc, Dumontstraat 26

                     2100 Deurne, tel 03/325.75.73

"DE FONTEIN"

Cafe Ankerlicht, Vaartlaan 66

                    2960 St. Job in ‘t Goor

                    tel 03/636.40.38

Van de Berckt Alfons, Meidoornlaan 1

                    2960 St. Job in ‘t Goor

                    tel 03/636.46.16

Van Mensel Angele. Meidoornlaan 1

                    2960 St. Job in ‘t Goor

                    tel 03/636.46.16

Lenaerts Ivo, Schotensteenweg 224

                    2960 Brecht, tel 03/636.21.87

 

"CLUB 100"

Cafe Bosuil, Ter Heydelaan 318

                    2100 Deurne, tel 03/324.50.88

Acker John, Lakborslei 182

                    2100 Deurne, tel 03/326.44.44

De Block Clara, Lakborslei 182

                    2100 Deurne, tel 03/326.44.44

                    Kauwenberghs Hugo, Louis Janssenslaan 66

                    2100 Deurne, tel 03/326.00.87

                    Bastini Hugo, Canadalaan 57,

                    2940 Hoevenen, tel 03/664.33.60

 

"NUMBER ONE" (leggen bus in voor op verplaatsing)

Cafe Bisschoppenhof, Gijsbrecht Van Deurnelaan 73

                    2100 Deurne, tel 03/324.90.20

Matteeusen Guillaume,  Wim Saerensplein 16

                    2100 Deurne, tel 03/324.97.89 GSM: 0486/26.28.87

Verzwijfel Frank, Berchemlel 17

                    2140 Borgerhout, tel 03/236.83.79 GSM: 0476/40.39.33

Janssens Tom, Diepestraat 116

                    2060 Antwerpen, tel 03/235.44.65

Geeraerts Paul, Kruiningestraat 9,

2900 Schoten, tel 03/647.01.85

 

"DEN OS" (leggen bus in voor op verplaatsing)

Cafe Bonten Os, Trapstraat 61

                    2060 Antwerpen, tel 03/232.75.05

Van de Wijngaert Charles, Trapstraat 61

                    2060 Antwerpen, tel 03/232.75.05

Van der Ven Frank

                    Dr. M. Timmersmanslaan 90

                    2170 Merksem, tel 03/644.45.85

                    Tack Francois, Oranjestraat 86

                    2060 Antwerpen, tel 03/232.30.76

                    Van den Eynde Elianne, Potvlietlaan 10

                    2600 Berchem, tel 03/236.75.05

"THE WINNERS"

                    Cafe De Oude Withoef,

Kappelensteenweg 560

2920 Kalmthout, tel 03/666.90.12

                    De Jong Eric, Bevrijdingslei 62

2920 Kalmthout, tel 03/666.54.37

                    Vervoort Stefaan, Zandstraat 36

2960 St. Job in ‘t Goor, tel 03/636.20.63

                    Rogge Luc, Oude Veldstraat 113

                    2960 Brecht, tel 03/313.45.79

"KALMTHOUTSE BOSUILTJES"

                    Cafe Charlies, Dorpsstraat 74

2920 Kalmthout, tel 03/666.87.08

                    De Clerq Kitty, Zoutedijk 11

                    2040 Zandvliet, tel 03/569.93.06

                    Van Bouwel Frans, Hoogeind 45

                    2940 Stabroek, tel 03/568.64.88

                    De Volder Roland, Vuurkruisenlaan 

                    2930 Brasschaat

"METROPOOL" (leggen bus in voor op verplaatsing)

                    Cafe Metropool, Jan Welterslaan 32

2100 Deurne, tel 03/326.68.58

                    Janssens Erwin, Herentalsebaan 62

2160 Wommelgem,tel 03/322.67.56 GSM: 0497/44.13.15

                    Gyselen Eric, Bremboslaan 3

2970 Schilde, tel 383 51 97

                    Daems Karel, Mevegemlei 11

                    2100 Deurne

                    Beyers Luc, Jan Welterslaan 32,

                    2100 Deurne, tel 03/324.14.79

"VICTORY’

                    Cafe De Oude Smidtse, Verbindingsstraat 5B

                    2910 Essen, 03/677.33.69

                    Naets Nancy, Pastoor Weytslaan 16

2920 Kalmthout, tel 666 79 39

Van den Heuvel Kim, Kappellaan 59

2920 Kalmthout, GSM: 0497/41.83.49

Verhavert Marcel, Kappellaan 59

2920 Kalmthout, GSM: 0496/12.25.79

Van Thienen Jenny, Kappellaan 59

2920 Kalmthout, GSM: 0477/50.62.68

 

"ROYALTJES"

                    Cafe De Ridder, Turnhoutsebaan 5

2100 Deurne, tel 03/324.14.79

                    Bachot Wilfried, De Lunden 65 bus 6

2170 Merksem, tel 03/646.63.01

                    Christiaens Nicole, De Lunden 65 bus 6

2170 Merksem, tel 03/646.63.01

                    Van den Wijngaert Peter, De Sossastraat 13

2100 Deurne, tel 03/324.21.34

Coveliers Tinne, Turnhoutsebaan 5

2100 Deurne, tel 03/324.14.79

 

"RED-ONES 2000" (leggen bus in voor op verplaatsing)

                    Cafe Tropicana, Verbertstraat 76

2900 Schoten, tel 03/685.12.12

                    Chantraine Leo, Victor Nelisstraat 29

                    2900 Schoten, tel 03/658.51.75 GSM: 075/21.38.43

                    Verhulst Frank, Tongerlostraat 20

                     2040 Antwerpen, GSM 0476/97.01.82

                     Andries Tommy, Heikantstraat 133

                     2900 Schoten, GSM: 075/81.55.19

                    Geens Danny, Schotenhofdreef

                    2900 Schoten, GSM: 075/68.73.83

"Polderboys" (leggen bus in voor op verplaatsing)

                        Cafe Het Polderhuis, waterstraat 3

                         2940 Stabroek, tel 03/605.54.70

                         Raaffels Ludo, Sigarenstraat 109

                          2940 Stabroek, tel 03/568.12.75

                          Van Agtmaal Jan, Sigarenstraat 105

                          2940 Stabroek, tel 03/568.06.31

                          Remeysen Jan, Kerkstraat 91

                         2940 Stabroek, tel 03/605.48.56

                         Glaude Jurgen, Aalmoezenier Cuyperslaan 84

                          2940 Stabroek, GSM: 075/52.08.75

"Millenium" (leggen bus in voor op verplaatsing)

                    Taverne LUX, Heirmanstraat 1

                    2170 Merksem, tel 03/646.94.62

                    Bal Marc, Olmenlei 18

                    2900 Schoten, tel 03/658.88.90 GSM: 075/57.12.49

                    Geers Christel, Olmenlei 12

                    2900 Schoten, tel 03/658.88.90

                    Janssens Mark, Borrewaterstraat 63

                    2170 Merksem, tel 03/646.09.39

                    Vercammen Werner, Lozegaanweg 19

                     2560 Edegem, tel 03/458.40.95

"De Grens" (leggen bus in voor op verplaatsing)

                        Cafe Het Volkshuis, Stationstraat 136

                        2910 Essen, Tel: 03/667.59.27 (Wil Lodewijks)

                        Ronny De Vriendt, Stationstraat 99

                        2910 Essen, Tel:03/ 677.07.07

                        Eddy Van Loon, Stationstraat 107

                        2910 Essen, Tel: 03/667.23.63

                        Sarah Ceusters, Duiventorenstraat 12

                        2910 Essen, GSM: 0476/67.19.76

                        Aloysius Ceusters, Duiventorenstraat 12

                        2910 Essen, Tel: 667.62.01

"Brasschil"

              Cafe Brasschil, Turnhoutsebaan 125

      2970 Schilde, tel 03/383.41.85

            Adriaansens Danny, Zilverreiger 68

       2970 Schilde, tel 03/383.42.67

                              Ducheyne Herman, Egelvoortstraat 41

                              2970 Schilde, tel 03/384.03.15 GSM: 075/91.47.69

                               Gibis Wim, Turnhoutsebaan 125

                                2970 Schilde, tel 03/383.41.85 GSM: 0486/83.16.03

                                Jacobs Davy, 2900 Schoten

"S.C. Patrick Goots"

Cafe De Koersel, Meistraat 146

2480 Dessel, tel 014/37.11.55

Goots Guy, Vijverstraat 21

2480 Dessel, tel 014/37.34.09

Damen Daniël, Boshoek 7

2480 Dessel, tel 014/37.40.12

Coertjens Bart, Comfortstraat 7

2480 Dessel, tel 014/37.52.17

Vos Benny, Meistraat

2480 Dessel, tel 014/37.52.09

"'t Kruispunt"

Taverne 't Kruispunt, Laborslei 491

2100 Deurne, tel 03/326.37.47

Antonissen Eddy, Laaglandlaan 148

2170 Merksem, GSM: 0476/67.17.63

Jacobs Jerry, Van Deynestraat 38

2100 Deurne, GSM: 0496/94.49.46

Van Steevoort Dirk, Paardebloemlaan 11

2180 Ekeren, GSM: 0497/47.03.56

Bresseleers Frank, Bisschoppenhoflaan 234

2100 Deurne, tel 03/289.94.36

"De Goudbloem"

Cafe De Goudbloem, Advokaatstraat 53

2850 Boom, tel 03/888.13.14

Vinck Robert, Antwerpsestraat 442/1

2850 Boom, tel 03/888.13.14

Brems Yvan, Vijfkampstraat 22/A2

2020 Antwerpen, tel 03/827.16.86 GSM: 0496/68.26.34

Boom Bart, Kasteelpleinstraat 69

2000 Antwerpen

De Decker Frans, Schorrestraat 69

2850 Boom, tel 03/844.26.78

"Sportlife"

Cafe Sportlife, Essenhoutstraat 136

2950 Kapellen, tel 03/605.20.19

Van de Voort Peter, Driehoekstraat 90

2180 Ekeren, GSM: 0478/22.18.47

Parmentier Walter, Wilgenhoevestraat 63

2180 Ekeren, tel 03/541.49.16

Hendrickx Robert, Essenhoutstraat 136

2950 Kapellen, tel 03/605.20.19

Draguet Stephan, Ploegsebaan 100

2930 Brasschaat, tel 0486/64.68.72

"Comme il faut"

Cafe Comme Il Faut, Turnhoutsebaan 331

2110 Wijnegem, tel 03/353.66.60

Brouwers Gino, Eugeen Van de Vellaan 78

2970 Schilde, GSM: 0496/71.67.87

Van Beethoven Bart, Accacialaan 12

2110 Wijnegem, GSM: 0496/23.66.62

Peelman Henri, Molendreef 21

2110 Wijnengem, GSM: 0497/45.21.25

"Classics"

Cafe Classics, De Robianostraat 100

2150 Borsbeek, 03/366.15.30

De Ridder Julien, Rosekapellestraat 53

2150 Borsbeek, tel 03/366.10.67 GSM: 0496/71.67.87

Hendrickx Sven, Jan Goovaertstraat 1/1

2150 Borsbeek, GSM: 0478/36.67.12

Robbeets Robby, Kerkeveldlaan 21

2100 Deurne, GSM: 075/35.14.84

"A.S.C. 1880"

 Cafe Prins Leopold, Brusselssteenweg 53

1980 Zemst, tel 015/61.11.67

De Ruyk Steve, Guldenboomlaan 3

1980 Zemst, GSM: 0477/49.70.62

Andries Roger, P. Benoitlaan 21

1980 Zemst, tel 015/62.02.34

Engelen Peter, Spilstraat 78

1980 Zemst, tel 0496/20.35.31

Gvozdenovic Goran, Brusselsesteenweg 200

1980 Zemst, GSM: 0476/61.37.36

"A.S.C. Den Antwerpenaer"

Café 't Barreeltje, Oude Barreellei 50-52

2170 Merksem, tel 03/645.98.77

Weyten Robert, Deuzeldlaan 10/B5

2900 Schoten, GSM: 0486/52.98.17

Bosiers Dré, Mechelsesteenweg 23/13

GSM: 0479/20.86.69

Rentiers Frank, Paalstraat 151

2900 Schoten, GSM: 0486/10.41.68

Severeyns Leslie, Carel Van Manderstraat 4/E3

2050 Antwerpen

EN WEER EEN NIEUWE OP KOMST?

Ook uit de regio Burcht - Beveren - Linkeroever is er een aanvraag

voor een nieuwe supportersclub.

Dhr. Alain Huber zoekt personen die mee een nieuwe

Antwerpsupportersclub willen oprichten. Zijn tel. is 252.70.33

Men kan ook schrijven naar: Pastoor Coplaan 180 2070 Burcht

Alle Antwerpsupporters zijn welkom !

Als je geïnteresseerd bent om mee een supportersclub van Antwerp op te richten in de buurt van Westerlo (eventuele toekomstige leden zijn natuurlijk ook welkom), contacteer Frederick Van Eynde dan op feyenoord1@dolfijn.nl